बंद करे

विकास खण्ड

 

जिला कुल्लू के विकास खंड
विकास खण्ड पता  दुरभाष न.
कुल्लू बीडीओ कार्यालय, ढालपुर कुल्लू 1902222494
नग्गर बीडीओ कार्यालय, नग्गर 1902240121
बंजार बीडीओ कार्यालय, बंजार 1903221228
आनी बीडीओ कार्यालय, आनी 1904253346
निरमंड बीडीओ कार्यालय, निरमंड 1904255145
भुंतर बीडीओ कार्यालय, भुंतर 01902299200